• ลูกค้าทรู ลดสูงสุด 400 บาท ค่าขนส่งด่วนระหว่างประเทศ

  ลูกค้าทรู รับสิทธิ์ ส่วนลดค่าขนส่งด่วนระหว่างประเทศ สามารถใช้สิทธิ์ได้ ทุก 3 วันสุดท้ายของเดือน 

  - ลด 200 บาท สำหรับเอกสารระหว่างประเทศ
  - ลด 400 บาท สำหรับพัสดุระหว่างประเทศ

  เดือนตุลาคม 2562 = วันที่ 29 -31 ตุลาคม 2562
  เดือนพฤศจิกายน 2562 = วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2562
  เดือนธันวาคม 2562 = วันที่ 29-31 ธันวาคม 2562
  เดือนมกราคม 2563 = วันที่ 29-31 มกราคม 63
  เดือนกุมภาพันธ์ 2563 = วันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2563
  เดือนมีนาคม 2563 = วันที่ 29-31 มีนาคม 2563

  เงื่อนไข
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้