• ลูกค้าทรู ลด 10% ค่าห้องพัก (ยกเว้นช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์)

  สำรองที่พักได้ที่ โทร.042-522333-40 หรือ 086-4583093
  หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fortunehotelgroup.com

  เงื่อนไข
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่โรงแรมก่อนเข้าพัก เพื่อรับสิทธิ์
  - ขอสงวนการใช้สิทธิพิเศษในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์
  - โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการรับจองห้องพัก ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่างในขณะนั้น
  - ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆได้
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - เงื่อนไขการจอง การยกเลิกและการชำระเงิน เป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด
  - ตรวจสอบห้องว่าง หรือสำรองที่พักได้ที่ โทร. 042-522333-40 หรือ 086-4583093 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fortunehotelgroup.com
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น