• ลูกค้าทรู ลด 10% ห้อง Superior และ Deluxe

  ตรวจสอบห้องว่าง หรือสำรองที่พักได้ โทร 075-841-888
  หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fortunehotelgroup.com

  เงื่อนไข
  - ขอสงวนการใช้สิทธิพิเศษในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์
  - โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการรับจองห้องพัก ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่างในขณะนั้น
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้