• ลูกค้าทรู ลด 15% จากราคา Best available rate เมื่อสำรองห้องพัก 2 คืนขึ้นไป

  กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าที่ https://novotelhuahin.com โดยระบุรหัสโปรโมชั่นที่ได้จากการกดรับสิทธิ์ ที่ช่อง Preferential Code

  เงื่อนไข
  - ลูกค้านำรหัสโปรโมชั่นที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ สำรองห้องพักล่วงหน้าที่ https://novotelhuahin.com
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - การสำรองห้องพักขึ้นอยู่กับห้องพักที่ว่างในขณะนั้น
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้เมื่อสำรองห้องพัก 2 คืน ขึ้นไป
  - ขอสงวนการใช้สิทธิพิเศษในช่วง 5 ก.ย.62, 14 ก.ย.62, 20 - 21 ก.ย.62, 27 - 28 ก.ย.62, 12- 13 ต.ค. 62, 5 - 9 ธ.ค. 62, 20 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63, 20 - 27 ม.ค. 63, 8 - 9 ก.พ. 63, 10 - 17 เม.ย. 63
  - สามารถเข้าพักได้สูงสุด ผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 2 ท่าน
  - Cancellation Policy: Fully Prepaid, Non refundable
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้