• ลูกค้าทรู ลด 15% เมื่อซื้อซิกน่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ พร้อมรับ 300 ทรูพอยท์

  ลูกค้าทรู ลด 15% เมื่อซื้อซิกน่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ พร้อมรับ 300 ทรูพอยท์*
  ต่อที่ 1 ลดทันที 15%
  ต่อที่ 2 รับ 300 ทรูพอยท์ เมื่อชำระค่าเบี้ย 1800 บาท ขึ้นไป/การทำรายการ

  ซื้อประกันและรับสิทธิพิเศษได้ที่ https://www.cigna.co.th/travelpromotion/trueyou15

  การรับคะแนนทรูพอยท์
  1. ผู้ที่จะได้รับ TruePoint จะต้องเป็นลูกค้าทรูผู้กดรับรหัสเท่านั้น
  2. ลูกค้าจะได้รับคะแนน TruePoint ภายในวันที่ 30 ของเดือนถัดไปหลังจากเดือนที่ทำรายการชำระเบี้ยประกัน
  3. ลูกค้าทรูจะได้รับคะแนน TruePoint ก็ต่อเมื่อลูกค้าได้ลงทะเบียน True ID แล้วเท่านั้น
  4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุมัติ TruePoint หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 30 วันจากวันที่ทำรายการชำระเบี้ยประกันภัย
  5. คะแนนสะสม TruePoint นี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมถึงทั้งไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้

  เงื่อนไข
  - ค่าเบี้ยที่เห็นเป็นค่าเบี้ยที่ลดแล้ว
  - ซื้อพร้อมกันได้สูงสุด 5 ท่าน/การทำรายการ
  - แผนรายปีลดราคา 15% เฉพาะจำนวนวันเดินทาง 30 วัน/ทริป
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด


  - The privilege cannot use as co-promotion with other campaigns, and cannot change to cash or any value
  - The privilege condition can change without advance notification