• ลูกค้าทรู ใช้ 399 ทรูพอยท์ แลกรับบัตรรับประทานอาหารมูลค่า 100 บาท ( แบบไม่แลกคืน )


  เงื่อนไข
  - จำกัด 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์/ เดือน 
  -จำกัด 103 สิทธิ์/เดือน
  -จำกัด 1,236 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ
  - ลูกค้าใช้ 399 ทรูพอยท์ เพื่อแลกรับสิทธิ์ผ่านเครื่อง EDC, รหัส USSD หรือ Trueyou / True ID Application ที่จุดเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรศูนย์อาหารในสาขาที่ร่วมรายการ
  - การแลกรับสิทธิ์ผ่านเครื่อง EDC ใช้บัตรประชาชน หรือบัตรทรูการ์ด
  - ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการ Capture หน้าจอโทรศัพท์เพื่อรับสิทธิ์ในทุกกรณี
  - บัตรศูนย์อาหารเป็นแบบไม่แลกคืนเท่านั้น
  - บัตรศูนย์อาหารนี้สามารถใช้ได้กับ Robinson Food Park สาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
  - ระยะเวลาการร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 31 ตุลาคม 2563 เท่านั้น
  - บัตรศูนย์อาหารนี้ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ กรณีบัตรกำนัลเงินสดชำรุด ฉีกขาด หรือ สูญหาย
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ระงับใช้ได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทคำตัดสินของ บริษัทฯ ถือเป็นข้อสิ้นสุด