• Save ฿150

  @ Phutara Fah Resort

  เงื่อนไข
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ สำรองห้องพักล่วงหน้าผ่านทางโรงแรมแรมโดยตรงโทร. 088-3999345 หรือ Email: phutara_fah@hotmail.com โดยแสดงข้อความที่ได้จากการกดรับสิทธิ์กับทางโรงแรม
  - การรับจองห้องพักขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่างในขณะนั้น
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น สามารถสำรองห้องพัก และเข้าพักได้ตั้งแต่ 1 พ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 64
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง และยกเลิกการจองห้องพัก ขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงแรม
  - เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้