• Save ฿50

  @ Sukishi Korean Charcoal Grill

  ส่วนลด 50 บาท Sukishi สุข Overload ทุกระดับ/ A La Carte 500 ขึ้นไป ทรูบลู กรีน ไวท์ใช้ทรูพอยท์ 229 คะแนน

  Condition

  - 1 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
  - จำกัด 1656 สิทธิ์ตลอดโครงการ
  - สิทธิพิเศษไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - เฉพาะทานที่ร้านเท่านั้น
  - สิทธิพิเศษนี้ใช้สำหรับ Sukishi Buffet Overload ทุกระดับ (Copper/ Silver/ Gold หรือ Platinum)