• Save ฿540

  @ Ban Tham Phueng Ecotourism Group

  ลูกค้าทรู พิเศษเพียง 960 บาท ต่อท่าน แพ็กเกจ 2 วัน 1 คืน กับ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านถ้ำผึ้ง
  - สิทธิพิเศษนี้สำหรับ ลูกค้าทรู จองแพ็กเกจ 2 วัน 1 คืน กับ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านถ้ำผึ้ง ราคาพิเศษเพียง 960 บาท ต่อท่าน
  (จากราคาปกติ 1,500 บาท ต่อท่าน)
  - สิทธิพิเศษนี้ (สำหรับ 4 ท่านขึ้นไป)
  - ราคานี้รวม อาหาร 4 มื้อ, ค่าไกด์ท้องถิ่น, ค่ารถนำเที่ยวและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

  รายละเอียดการเดินทาง
  วันแรก :
  10.00 น. เดินทางถึงบ้านถ้ำผึ้ง พบชาวบ้านและผู้นำชุมชน เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชน
  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ผลไม้ตามฤดูกาล และพักผ่อนตามอัธยาศัย
  13.30 น. ชมถ้ำน้ำลอด น้ำลอดใต้ภูเขา
  -ไหว้พระทำบุญ ให้อาหารปลา สำนักสงฆ์
  -ชมน้ำตกธารบางคุย น้ำจากป่าต้นน้ำของชุมชน
  -ชมแปลงผักชีวภาพ ร่วมเก็บผักมาทำอาหารเย็น
  16.30 น. เข้าสู่ที่พัก บ้านพักโฮมสเตย์ พูดคุย แลกเปลี่ยนกับเจ้าของบ้าน พักผ่อนตามอัธยาศัย
  18.30 น. รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

  วันที่ 2 :
  08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ บ้านพักโอมสเตย์
  -เดินทางชมบ่อน้ำดัน-ทรายดูด ที่พระพี่นางเธอฯ เสด็จเยี่ยมชมเมื่อปี พ.ศ.2547
  -ฝึกทำผลิตภัณฑ์ของชุมชน เช่น กล้วยฉาบอารมณ์ดี, ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ และการทำสบู่ เซรั่ม จากสมุนไพร
  โดยเลือกทำกิจกรรมได้ 1 อย่าง
  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน เก็บสัมภาระ
  -เตรียมเดินทางกลับ ระหว่างเดินทางกลับ สามารถแวะชม
  -สะพานแขวนภูเขารูปหัวใจ
  -ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด
  -นักท่องเที่ยวสามารถเลือกจุดแวะชมได้ 1 สถานที่

  รายละเอียดเพิ่ม
  - กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ
  - หากเดินทางด้วยเครื่องบิน ชุมชนมีบริการรถรับ-ส่ง สนามบินนานาชาติสุราษฎร์ธานี
  - หากเดินทางด้วยรถไฟ ชุมชนมีบริการรถรับ-ส่ง สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
  - หากเดินทางด้วยรถทัวร์ ชุมชนมีบริการรถรับ-ส่ง บขส.สุราษฎร์ธานี หรือ ตลาดตาขุน กรณีซื้อตั๋วรถเส้นทาง ภูเก็ต-กรุงเทพฯ
  - โดยค่าบริการรถรับ-ส่ง ไม่รวมในราคาที่กล่าวข้างต้น สามารถติดต่อตกลงราคากันได้

  ติดต่อสอบถาม : 089-290-9420  เงื่อนไข
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้