• @ Bitkub Online

  ลูกค้าทรูใช้ทรูพอยท์ 50 คะแนน รับ Fee Credits 100 บาท ที่ Bitkub Online

  ** แลกรับ Fee Credits ผ่านบนเว็บไซต์บิทคับเท่านั้น คลิก https://www.bitkub.com/redemption


  ขั้นตอนการแลก code เพื่อรับ fee credit
  1. เข้าสู่ระบบ
  2. กดที่ wallet icon และเลือก Redemption menu
  3. กรอก code และกด submit
  4. หากกรอก code ถูกต้องตามเงื่อนไข ระบบดำเนินการเพิ่ม fee credit เข้าสู่กระเป๋าลุกค้าทันที
  5. หากกรอก code ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข ระบบแจ้งข้อผิดพลาดให้ลูกค้ารับทราบ
   
  เงื่อนไข
  1. ลูกค้าที่มีสิทธิ์นี้จะต้องผ่านการยืนยันตัวตน (KYC) ระดับที่ 1 ของบัญชี Bitkub ก่อนใช้เครดิตค่าธรรมเนียม หลังวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
  2. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าทรู ที่เป็นทรูมูฟ เอช ที่ใช้คะแนน True Point (ตามจำนวนที่ระบุไว้) ในการแลกสิทธิพิเศษเท่านั้น
  3. ท่านสามารถแลกรับ Fee Credits ผ่านบนเว็บไซต์บิทคับเท่านั้น (https://www.bitkub.com/redemption)
  4. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าทรู ที่เป็นทรูมูฟ เอช และสามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวต่อ 1 บัญชี ต่อ 1 บัตรประชาชาชน เท่านั้น
  5. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
  6. สิทธิพิเศษนี้มีจำนวนจำกัด
  7. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
  8. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าทรู ที่เป็นทรูมูฟ เอช ทุกท่าน
  9. สามารถร่วมกิจกรรมได้ระหว่างวันที่ 3 ธ.ค. 2564  - 28 ก.พ. 2565
  10. Fee Credits ใช้กรอกรับค่าธรรมเนียมเข้าบัญชี Bitkub จะมีอายุการใช้งาน 60 วัน
  11. Fee Credits สามารถใช้ได้เฉพาะการเทรด (ซื้อ-ขาย) เหรียญคริปโทบนแพลตฟอร์มบิทคับ (Application และ Website) เท่านั้น
  12. Fee Credits หลังจากที่ได้รับจากการแลกรับสิทธิ์ จะหมดอายุหากผู้ใช้ ไม่ได้กรอกเข้ามาในระบบ Bitkub ภายใน 60 วัน*จำกัดจำนวนการแลกคะแนน 1 ครั้ง ต่อ 1 บัญชี
  13. ในกรณีที่มีการกดแลกสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนนให้ทุกกรณี
  14. ในกรณีที่มีการกดแลกสิทธิ์และไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนนให้ทุกกรณี หากมีกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือฉ้อฉล บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธและถือเป็นโมฆะ
  15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า