• Save ฿30 or more

  @ Tokyo Land

  เงื่อนไข
  - ลูกค้าสามารถแจ้งรหัสที่กดรับสิทธิ์ผ่าน TrueYou หรือ True ID Application แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - สิทธิ์พิเศษนี้สามารถร่วมกับการทานที่ร้านหรือซื้อกลับ
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้