• Save ฿1300 or more.

  @ Renaissance Pattaya Resort & Spa

  ลูกค้าทรู จองแพ็กเกจห้องพักแบบ Deluxe Room เริ่มต้นพิเศษเพียงห้องละ 3,500 บาท ต่อห้อง ต่อคืน
  - สิทธิพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าทรู จองห้องพัก ดังนี้


  รายละเอียด
  • ส่วนลดสำหรับแพ็กเกจห้องพักแบบ Deluxe Room ตั้งแต่ 10 - 50 ห้อง ราคาพิเศษเพียงห้องละ 3,500 บาท ต่อห้อง ต่อคืน
  (จากราคาปกติห้องละ 4,800++ บาท) พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน (วันอาทิตย์-วันศุกร์)
  • ส่วนลดสำหรับแพ็กเกจห้องพักแบบ Deluxe Balcony ตั้งแต่ 10 - 50 ห้อง ราคาพิเศษเพียงห้องละ 4,000 บาท ต่อห้อง ต่อคืน
  (จากราคาปกติห้องละ 5,300++ บาท) พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน (วันอาทิตย์-วันศุกร์)
  • ส่วนลดสำหรับแพ็กเกจห้องพักแบบ Deluxe Balcony Seaview ตั้งแต่ 10 - 50 ห้อง ราคาพิเศษเพียงห้องละ 4,500 บาท ต่อห้อง ต่อคืน
  (จากราคาปกติห้องละ 5,800++ บาท) พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน (วันอาทิตย์-วันศุกร์)
  • ส่วนลดสำหรับแพ็กเกจห้องพักแบบ Deluxe Room ตั้งแต่ 10 - 50 ห้อง ราคาพิเศษเพียงห้องละ 4,900 บาท ต่อห้อง ต่อคืน
  (จากราคาปกติห้องละ 4,800++ บาท) พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน และ อินเตอร์เน็ต (วันหยุดสุดสัปดาห์ , วันหยุดยาว)
  • ส่วนลดสำหรับแพ็กเกจห้องพักแบบ Deluxe Balcony ตั้งแต่ 10 - 50 ห้อง ราคาพิเศษเพียงห้องละ 5,500 บาท ต่อห้อง ต่อคืน
  (จากราคาปกติห้องละ 5,300++ บาท) พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน และ อินเตอร์เน็ต (วันหยุดสุดสัปดาห์ , วันหยุดยาว)
  • ส่วนลดสำหรับแพ็กเกจห้องพักแบบ Deluxe Balcony Seaview ตั้งแต่ 10 - 50 ห้อง ราคาพิเศษเพียงห้องละ 5,900 บาท ต่อห้อง ต่อคืน
  (จากราคาปกติห้องละ 5,800++ บาท) พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน และ อินเตอร์เน็ต (วันหยุดสุดสัปดาห์ , วันหยุดยาว)

  - กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนการใช้บริการ
  - กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
  - สิทธิพิเศษนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่าง

  ติดต่อสอบถาม : 038-259-099

   

  เงื่อนไข

  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
  - สิทธิพิเศษนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่าง
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้