• ลูกค้าทรูมูฟ เอชที่เป็นสมาชิก Blue Card สามารถแลก Blue Point 250 คะแนน เป็นคะแนนทรูพอยท์ 100 คะแนน

  สามารถแลกผ่านช่องทาง Blue Card Application และ www.pttbluecard.com  เท่านั้น

  เงื่อนไข

  - ผู้มีสิทธิ์ในการแลกคะแนนต้องเป็นลูกค้าของทรูดิจิทัลหรือบริษัทในเครือ และต้องเป็นสมาชิกหรือทำการสมัครสมาชิก TrueYou และ Blue Card ก่อนทำการแลกคะแนน
  - ลูกค้า Blue Card ต้องทำการแลกเปลี่ยนคะแนน Blue Point ผ่านช่องทางที่กำหนด เพื่อเปลี่ยนเป็นคะแนนสะสมภายในระยะเวลาที่จัดกิจกรรม
  - ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม TruePoint ทันทีหลังจากทำรายการแลกคะแนนสำเร็จ
  - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจเพื่อตัดสิทธิ์การแลกคะแนน จากการกระทำใดๆ ก็ตาม อันมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นพฤติกรรม และ/หรือกิจกรรม ฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่นใดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อโปรโมชั่นนี้หรือต่อบริษัท
  - คะแนนสะสมที่แลกสำเร็จแล้ว ไม่สามารถยกเลิก แลกเปลื่ยน และ/หรือส่งต่อได้ รวมถึงไม่สามารถแลกรับเป็นเงินสดได้
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ PTT Blue Card 1365 Contact Center หรือ www.pttbluecard.com