• ลูกค้าทรู รับส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,200 บาทขึ้นไป ที่ topvalue.com

  เงื่อนไข
  - ส่วนลดสำหรับ www.topvalue.com เท่านั้น
  - ใส่โค้ด ก่อนยืนยันรายการสั่งซื้อและชำระเงิน เพื่อใช้เป็นส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อสินค้ามูลค่ารวม 1,200 บาทขึ้นไป
  - ใช้ได้กับทุกหมวดสินค้า ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้า Flash Sale, Clearance Sale, ระบบผ่อนชำระ และโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
  - ต้อง Login ใน www.topvalue.com ก่อนใช้สิทธิ์ทุกครั้ง
  - ระยะเวลาการใช้โค้ดส่วนลด 1 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564
  - จำกัด 2,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลากิจกรรม และจำกัด 3 สิทธิ์ / USER ตลอดระยะเวลากิจกรรม
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งปัญหาในการใช้งานโค้ดส่วนลด กรุณาติดต่อ โทร. 1277 หรือ 098-824-8824
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้