• Save ฿200

  @ Phrao Nok Khum Homestay

  ลูกค้าทรู ราคาพิเศษเพียง 1,600 บาท ต่อท่าน แพ็กเกจ 2 วัน 1 คืน ที่บ้านพร้าวนกคุ้มโฮมสเตย์
  - สิทธิพิเศษนี้สำหรับ ลูกค้าทรู จองแพ็กเกจ 2 วัน 1 คืน ล่องเรือท่องเที่ยวเกาะลิบง ดูเจ้าพะยูน ราคาพิเศษเพียง 1,600 บาท ต่อท่าน
  (จากราคาปกติ 1,800 บาท ต่อท่าน) ที่บ้านพร้าวนกคุ้มโฮมสเตย์
  - กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ
  - กรุณาสำรองก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

  รายละเอียดแพ็กเกจ
  วันแรก :
  10.00 น. เดินทางถึงที่พัก รับประทานอาหารว่าง
  11.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันเข้าที่พัก
  14.00 น. เดินทางสู่หาดหยงหลิง ล่องเรือไปท่องเที่ยวเกาะลิบง ดูเจ้าพะยูน
  17.00 น. กลับพร้าวนกคุ้มโฮมสเตย์
  18.00 น. เข้าที่พัก อาบน้ำ พักผ่อน
  19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
  20.00 น. คาราโอเกะ
  22.00 น. พักผ่อนตามอธัยาศัย

  วันที่ 2 :
  06.00 น. อาบน้ำแร่แช่เท้า วนอุทยานบ่อน้ำร้อน
  07.30 น. รับประทานอาหารเช้า
  08.30 น. ภารกิจส่วนตตัว เก็บสัมภาระ เดินทางไปหาดเจ้าไหม หาดปากเมง หาดราชมงคล ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
  14.00 น. ลอดถ้ำ เลเขากอบ ชมเขาหัวแตก
  16.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

  ติดต่อสอบถาม : 081-958-5187

   

  เงื่อนไข

  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ
  - กรุณาสำรองก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้