• Save ฿300

  @ Jolly Travel

  ลูกค้าทรู พิเศษเพียง 1,290 บาท ต่อท่าน แพ็กเกจ 2 วัน 1 คืน ทริปปราสาทหินพันยอด กับ จอลลี่ ทราเวล
  - สิทธิพิเศษนี้สำหรับ ลูกค้าทรู จองแพ็กเกจ 2 วัน 1 คืน ทริปปราสาทหินพันยอด ที่พัก Seesea Resort กับ จอลลี่ ทราเวล
  ราคาพิเศษเพียง 1,290 บาท ต่อท่าน (จากราคาปกติ 1,590 บาท ต่อท่าน)

  รายละเอียดการเดินทาง
  วันแรก :
  - จุดนัดพบ Seesea Resort , ปากบารา
  09.30 น. ออกเดินทางสู่เกาะเขาใหญ่โดยเรือหางยาวนำเที่ยว
  10.00 น. ถึงหน้าเขตหมู่เกาะเขาใหญ่ – ล่องเรือคายัค เข้าชม ปฏิมากรรมที่ธรรมชาติสรรสร้างความมหัศจรรย์ของแท่นปราสาทหิน
  เปรียบดั่งในเทพนิยาย
  11.30 น. มุ่งหน้าสู่อ่าวโต๊ะบ๊ะ หยุดพักรับประทานอาหารเที่ยง
  13.00 น. ล่องเรือสู่บ่อน้ำจืดใต้ทะเล มีมุมถ่ายรูปที่มีธรรมชาติสมบูรณ์ งดงามและเงียบสงบ เดินลัดเลาะเข้าสู่ยุคหิน ข้ามกาลเวลา
  พาท่านไปพบกับ แหล่งฟอสซิล มหายุคซีโนโซอิก (cenozoic era) เป็นช่วงของ 65ล้านปีก่อนจนถึงปัจจุบัน
  ยุคแคมเบรียน และยุคออร์โดวิเชียน ค้นหาลานฟอสซิลแลนด์ดินแดนยุค 450 กว่าล้านปี ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย
  14.30 น. ออกเดินทางกลับสู่ฝั่ง ผ่านวิวธรรมชาติของหมู่เกาะเขาใหญ่ และทรัพยากรสองฝั่งคลองที่อุดมสมบูรณ์
  15.00 น. กลับถึงที่พัก ทำภารกิจส่วนตัว พักผ่อนตามอัธยาศัย

  วันที่ 2 :
  07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารของ Seesea Resort
  เช็คเอ้าท์ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

  - กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ
  - ต้องแจ้งวันเดินทางล่วงหน้า 1 เดือนเพื่อสำรองห้องพัก

  • บริการที่ท่านจะได้รับ
  ที่พัก ห้อง Superior Room at Seesea Resort , ปากบารา
  เรือหางยาวและเรือแคนูนำเที่ยว
  อาหาร 2 มื้อ เที่ยง 1 มื้อ + เช้า 1 มื้อ
  มัคคุเทศก์
  ของว่างระหว่างการเดินทาง
  ประกันอุบัติเหตุ

  ติดต่อสอบถาม : 074-750-770

   

  เงื่อนไข

  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้