• Save ฿1140

  @ Bangkok Spa

  ลูกค้าทรูพิเศษเพียง 450 บาท สำหรับสปาโปรแกรม Aroma Oil Massage

  - สิทธิพิเศษนี้สำหรับ สปาโปรแกรม Aroma Oil Massage 60 นาที พิเศษเพียง 450 บาท (จากราคาปกติ 1,590 บาท)
  - กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ
  ติดต่อสอบถาม : 098-993-5113

  เงื่อนไข
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นบริการประเภทอื่นได้

  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า