• Save ฿200

  @ Phrao Nok Khum Homestay

  ลูกค้าทรู ราคาพิเศษเพียง 1,300 บาท ต่อท่าน แพ็กเกจ 2 วัน 1 คืน ที่บ้านพร้าวนกคุ้มโฮมสเตย์
  - สิทธิพิเศษนี้สำหรับ ลูกค้าทรู จองแพ็กเกจ 2 วัน 1 คืน ล่องเรือดูนก ตกปู ราคาพิเศษเพียง 1,300 บาท ต่อท่าน
  (จากราคาปกติ 1,500 บาท ต่อท่าน) ที่บ้านพร้าวนกคุ้มโฮมสเตย์
  - กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ
  - กรุณาสำรองก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

  รายละเอียดแพ็กเกจ
  วันแรก :
  10.00 น. เดินทางถึงที่พัก
  รับประทานอาหารว่าง
  11.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
  เข้าที่พัก
  14.00 น. เล่นน้า ณ น้ำตกยูง
  17.00 น. วนอุทยานบ่อน้าร้อน
  18.00 น. เข้าที่พัก อายน้ำ พักผ่อน
  19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
  20.00 น. คาราโอเกะ/รำวงย้อนยุค
  22.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

  วันที่ 2 :
  06.00 น. ออกกำลังกายยามเช้า
  07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
  08.30 น. ล่องเรือดูนก ตกปู แม่น้ำ ตรัง รอบเกาะเนรมิต
  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ เกาะเนรมิต
  13.00 น. ท่องเที่ยวกันตัง เมืองเก่า
  สถานีรัก ยางพาราต้นแรก ควนตำหนักจันทน์ บ้านพระยารัษฎาชุมชนจักรสานก้านจาก
  16.00 น. เก็บสัมภาระ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

  ติดต่อสอบถาม : 081-958-5187

   

  เงื่อนไข

  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ
  - กรุณาสำรองก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้