• เงื่อนไข
  - 3 สิทธิ์ / 1 หมายเลขบัตรประชาชน / เดือน 
  - คูปองสามารถใช้ ได้ 1 ครั้งเท่านั้น (ไม่สามารถใช้ซ้ำได้)
  - สินค้ามีจำนวนจำกัด โปรดตรวจสอบสินค้า ก่อนกดแลกคูปอง
  - คูปองสามารถใช้แทนเงินสดเพื่อแลกสินค้าผ่านตู้ Vending Plus ที่ร่วมรายการเท่านั้น
  - คูปองที่แลกรับสิทธิ์มาแล้วในแตละเดือน จะหมดอายุ ณ วันสุดท้ายของเดือนนั้นๆ
  - หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีเกิดความผิดพลาดจากระบบทางเทคนิค, สินค้าขาด หรือสินค้าหมดก่อนกำหนด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - คูปองไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้