• Save ฿1591

  @ DOME HOLIDAY TRAVEL SERVICE CO.,LTD.

  ลูกค้าทรู จองแพ็กเกจ 4 วัน 2 คืน ราคาพิเศษเพียง 8,999 บาท ต่อท่าน
  - สิทธิพิเศษนี้สำหรับ ลูกค้าทรู จองแพ็กเกจ 4 วัน 2 คืน ทริปยะลา เบตง สงขลา หาดใหญ่ กับ บริษัท โดม ฮอลิเดย์ แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด
  ราคาพิเศษเพียง 8,999 บาท ต่อท่าน (จากปกติ 10,590 บาทต่อท่าน)
  - สิทธิพิเศษนี้ (ขั้นต่ำเดินทาง 8 ท่าน)
  - กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ
  - พักเดี่ยว /เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 บาท

  รายละเอียดการเดินทาง
  วันแรก :
  • สถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพ ฯ - หาดใหญ่

  13.30 น. พร้อมกันที่ชานชาลาที่ 4 สถานีรถไฟหัวลำโพง ขบวนรถไฟด่วนพิเศษขบวนที่ 31 ชั้นสองตู้นอนปรับอากาศ
  14.30 น. รถไฟออกเดินทางสู่ชุมทางหาดใหญ่ เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทาง

  วันที่ 2 :
  • หาดใหญ่ จ.สงขลา (เปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถตู้) - ปัตตานี - วัดช้างให้ หลวงปู่ทวด - สะพานจุดชมวิวเขื่อนบางลาง
  – เบตง – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - ตู้ไปรษณีย์ หอนาฬิกาเบตง

  - เช้า เดินทางถึง หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย นำท่านเปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถตู้ รับประทานอาหารเช้า
  นำท่านแวะ จังหวัดปัตตานี เดินทางสู่ วัดราษฎร์บูรณะ หรือ วัดช้างให้ เป็นวัดเก่าแก่ราว 300 ปี จากนั้นนำท่านชม
  สะพานจุดชมวิวเขื่อนบางลาง แหล่งสูดโอโซนชั้นดี บรรยากาศเยี่ยม
  - เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
  - บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เบตง อำเภอที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย เมืองใต้สุดปลายด้ามขวาน เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย
  นำท่านชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์
  นำท่านถ่ายรูปบริเวณ ตู้ไปรษณีย์แห่งอำเภอเบตงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในโลก
  และใกล้ๆกันนั้นยังมี หอนาฬิกา สัญลักษณ์ของเมืองเบตง
  - เย็น รับประทานอาหารเย็น เมนูไก่เบตง และเคาหยก อาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ หลังทานอาหารสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักแรม

  วันที่ 3 :
  • เบตง - อัยเยอร์เวง Skywalk – ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง – สะพานแตปูซู – น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 – ร้าน เฉาก๋วยเบตง กม.4
  – สวนหมื่นบุปผา - อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน้ำร้อนเบตง

  04.00 น. นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
  นำท่านถ่ายรูปสวยๆกับ สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนไม้เก่าแก่สร้างข้ามแม่น้ำปัตตานี มีนายมูเซ็ง แตปูซู เป็นผู้บุกเบิก
  ให้ท่านถ่ายรูป เดินทางสู่ น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9
  นำท่านแวะ ร้านเฉาก๋วยเบตง กม.4 (วุ้นดำ) อร่อยระดับตำนาน ความพิเศษของเฉาก๊วยที่นี่คือกรรมวิธีการผลิต
  ที่ยังคงความดั้งเดิมที่ได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่โบราณ
  - เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน พร้อมเมนูปลาน้ำไหล/ผัดผักน้ำ อาหารขึ้นชื่อ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร
  นำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำร้อนเบตง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย
  โดยอุณหภูมิของน้ำนั้นอยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส
  - เย็น รับประทานอาหารเย็น
  หลังทานอาหารสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักแรม

  วันที่ 4 :
  • หาดใหญ่ – สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่-ตลาดกิมหยง - กรุงเทพฯ

  - เช้า รับประทานอาหารเช้า สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่หาดใหญ่
  - เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทาง
  นำท่านสู่ ตลาดกิมหยง เป็นตลาดขายของฝากและของที่ระลึกขนาดใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  ได้เวลาสมควรนำท่านสู่สนามบินหาดใหญ่ เตรียมเดินทางสู่กรุงเทพ(อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)

  ติดต่อสอบถาม : 02-443-2410-4

   

  เงื่อนไข

  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้