•  

  รับเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท จำนวน 2 บาท จากเกม Merry Land หมุนสนุก สุขทุกวัน 2024
  สำหรับลูกค้าที่ได้รับของรางวัล จากการหมุนวงล้อเกม Merry Land หมุนสนุก สุขทุกวัน 2024 เท่านั้น

  ระยะเวลารับสิทธิ์: 18 เมษายน 2567 - 30 กันยายน 2567
  (ลูกค้าสามารถเข้ามาดูรางวัลได้ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2567)

  เงื่อนไขการรับสิทธิ์
  1. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าที่ได้รับของรางวัล จากการหมุนวงล้อเกม Chinese New Year หมุนปั๊บรับเฮง 2024 เท่านั้น
  2. ระยะเวลาในการรับสิทธิ์ สามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2567 - 7 กรกฎาคม 2567 เท่านั้น
  3. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าทรูที่มีบัญชีผู้ใช้ TrueMoney Wallet และ True ID ซึ่งลงทะเบียนหมายเลขเดียวกันเท่านั้น โดยเงินจากการแลกรับสิทธิ์จะถูกเติมเข้าบัญชี TrueMoney Wallet หมายเลขเดียวกันกับหมายเลขที่ Log in กดรับสิทธิ์
  4. ผู้ที่ได้รับรางวัลเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท จะต้องสมัครแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet เพื่อรับเงิน
  5. ผู้ที่ได้รับรางวัลเงินทรูมันนี่ วอลเล็ท จะได้รับลิงก์สำหรับกดรับเงินผ่านทาง SMS ลูกค้าจะต้องกดลิงก์ที่ได้รับใน SMS จากนั้นกดรับสิทธิ์ หรือ Redeem เพื่อรับเงินภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย เพื่อยืนยันสิทธิ์การรับรางวัล
  6. บริษัทฯ จะมอบรางวัลเป็นเงินเติมเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลทันที เมื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลได้ทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
  7. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย "เกม Merry Land หมุนสนุก สุขทุกวัน 2024" ("รายการส่งเสริมการขาย") ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
  7. ของรางวัลในส่วนนี้ได้รับการสนับสนุนโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด
  8. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วนภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายและถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
  9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรองว่าข้อมูลที่ใช้สมัครทรูมันนี่ วอลเล็ท และ/หรือใช้ยืนยันการรับสิทธิ์ตามวิธีการร่วมกิจกรรมเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกันเท่านั้นหากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัลเรียกของรางวัลคืนรวมทั้งสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  10. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องกรอกข้อมูลบัตรประชาชน เพื่อใช้ยืนยันการรับสิทธิ์หรือรางวัลใดๆ โดยการยืนยันรับสิทธิ์หรือรางวัลใดๆ นั้น ระบบทรูมันนี่สามารถรองรับได้เพียงบัตรประชาชนรุ่นใหม่ (Smart Card) เท่านั้น
  11. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
  12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1242