• Save ฿650 or more

  @ Wora Wana Hua Hin Hotel&Convention

  เงื่อนไข
  1. ลูกค้ากรุณาจองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ได้ที่เบอร์ 032-523 899 หรืออีเมล rsvn@worawana.com โดยแจ้งรหัสที่ได้จากการกดรับสิทธิ์
  2. การรับจองขึ้นกับจำนวนห้องพักที่ว่าง ณ ขณะนั้น
  3. รายละเอียดเงื่อนไขการจองห้องพัก
  3.1 เงื่อนไขราคาอาหารเช้าสำหรับบุคคลที่ 3
  -เด็กอายุ 0-3 ปี เข้าพักฟรีพร้อมอาหารเช้าโดยไม่เสริมเตียง แชร์เตียงกับผู้ปกครอง
  -เด็กอายุ 4-11 ปี ฟรีอาหารเช้า 1 ท่านแรก แชร์เตียงกับผู้ปกครอง ท่านต่อไป จ่ายค่าอาหารเช้า 200 บาท ชำระเพิ่มที่โรงแรม
  -เด็กอายุ 12 ปีขี้นไป คิดราคาเท่ากับผู้ใหญ่ 400 บาท
  3.2 เงื่อนไขเตียงเสริม
  เสริมเตียง 800 บาท รวมอาหารเช้า ชำระเพิ่มที่โรงแรม
  4. เงื่อนไขเวลาเข้าพัก
  -Check-in เวลา 14.00 น. Check-out เวลา 12.00 น.
  -กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม กรุณาชำระเงินกับทางโรงแรมโดยตรง
  -ไม่สามารถคืนเงินทุกกรณี
  -วันเสาร์จ่ายเพิ่ม 300 บาท ชำระเงินกับทางโรงแรมโดยตรง
  -วันหยุดยาวจ่ายเพิ่ม 500 บาท ชำระเงินกับทางโรงแรมโดยตรง
  5. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้วันที่ 31 ธันวาคม 63 และ วันที่ 1 มกราคม 64 ได้
  6.หากต้องการเปลี่ยนแปลงวันเข้าพักกรุณาติดต่อกับทางโรงแรมโดยตรงและขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทางโรงแรม
  7. เงื่อนไขของโรงแรม
  -ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก
  -สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือคืนเงินในทุกกรณี
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้