• ลูกค้าทรูรับสิทธิ์พิเศษ 2 ต่อดังนี้
  - ลงทะเบียนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพทย์ออนไลน์ และบัญชีได้รับการอนุมัติสำเร็จ รับทรูพอยท์ 150 คะแนน
  - สะสมยอดคำสั่งซื้อขายหลักทรัพทย์ (แบบปกติ) ทุกๆ 50,000 บาท รับทรูพอยท์ 5 คะแนน
  พิเศษ! ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 -10 เม.ย. 63 และ เปิดบัญชีสำเร็จภายในวันที่ 24 เม.ย. 63 รับ 300 ทรูพอยท์

  เงื่อนไข
  - ลูกค้าทรูทำการลงทะเบียนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ผ่าน www.sbito.co.th/trueyou พร้อมกรอกรหัสที่ได้รับจาการรับสิทธิ์เพื่อแสดงตนในการรับคะแนนทรูพอยท์ (เฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้น)
  - สงวนสิทธิ์ในการรับคะแนนทรูพอย์เฉพาะลูกค้าสมัครใหม่ที่มีการลงทะเบียนเปิดบัญชีใหม่่ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563 เท่านั้น
  - ลูกค้าจะได้คะแนนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หลังจากบัญชีได้รับการอนุมัติจากเอสบีไอ ไทยออนไลน์
  - จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ
  - ลูกค้าจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่น 0.075% สำหรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์แบบปกติ โดยทุกๆ 50,000 บาทจะได้รับทรูพอยท์ 5 คะแนน โดยคะแนนที่ได้รับจะสะสมในระหว่างเดือน (ตัดยอดทุกสิ้นเดือน) จะได้คะแนนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
  - สงวนสิทธิ์การรับทรูพอยท์สำหรับมูลค่าการซื้อขายไม่เกิน 5 ล้านบาท/เดือน/คน เฉพาะบัญชีแคชบาลานซ์
  - ลูกค้าทรูจะได้รับคะแนนทรูพอยท์หลังจากลูกค้าได้ลงทะเบียน True ID แล้วเท่านั้น
  - คะแนนสะสมทรูพอยท์นี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด รวมถึงทั้งไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้ 
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น