• Save ฿600 or more.

  @ The vijitt Resort phuket

  ส่วนลดห้องพักจากราคาขายบนเว็บไซต์โรงแรม www.vijittresort.com

  - พิเศษเพิ่ม ส่วนลดค่าอาหาร และเครื่องดื่ม 25% ณ ห้องอาหาร เดอะซาวารี (The Savoury Restaurant)
  - สิทธิพิเศษนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับ Sunday Brunch

  สำรองห้องพัก :
  - โทร. : 076 363600 ต่อ 823
  - Email : reservation@vijittresort.com

  - LINE Official : @vijittresort
  - กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
  - กรุณาชำระเงินเต็มจำนวน เพื่อยืนยันการเข้าพัก

   

  เงื่อนไข

  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - กรุณาชำระเงินเต็มจำนวน เพื่อยืนยันการเข้าพัก
  - กรณีเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกวันเข้าพัก กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 7 วันล่วงหน้า (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ) แต่หากมีการเปลี่ยนแปลง
  หรือยกเลิกวันเข้าพักต่ำกว่า 7 วัน (ก่อนวันเข้าพักจริง) ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
  - เงื่อนไขการชำระเงินและการยกเลิกห้องพักเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด