• รถยกจาก ทรู ลีสซิ่ง
  ขนย้ายอย่างมืออาชีพและเชื่อถือได้
  รถยนต์ รถจักรยานยนต์ Big Bike เครื่องจักรอุตสาหกรรม
  ขนย้ายได้ทั่วประเทศ

  - ประกันคุ้มครองทรัพย์สินบนรถยกมูลค่า 5 ล้านบาท
  - ระบบ GPS ติดตามตำแหน่ง
  - กล้อง CCTV บันทึกตลอดการขนย้าย
  - พนักงานขับรถได้มาตรฐาน

  สำรองบริการผ่าน True Leasing Call Center 1279 หรือที่เคาเตอร์สาขากรุงเทพฯ สาขาสนามบินเชียงราย สาขาเชียงใหม่ และสาขาภูเก็ต โดยแจ้งรหัสที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

  เงื่อนไข
  - ลูกค้าสำรองบริการผ่าน True Leasing Call Center 1279 หรือที่เคาเตอร์ โดยแจ้งรหัสที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อรับสิทธิพิเศษ
  - 1 รหัสส่วนลด / 1 สิทธิ์ / 1 เดือน
  - ลูกค้าทรูสามารถใช้สิทธิ์รับส่วนลดได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564
  - ราคารวมค่าพนักงานขับรถ น้ำมัน ทางด่วน และประกันทรัพย์สินบนรถยก (ตามกรมธรรม์)
  - ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  - ราคาคิดเริ่มต้นจาก กรุงเทพและปริมณฑล ไปยังสถานที่ต่างๆ ไม่จำกัดระยะทาง
  - ถ้ามีสินค้ารับกลับจากปลายทาง คิดราคา 50% ของราคาขาไป
  - จำกัดน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 7 ตัน
  - ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - ให้บริการ จันทร์-ศุกร์ ในเวลา 11.00-14.00 น. และ 22.00-04.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ขนย้ายได้ 24 ชม.
  - แต่ละเส้นทางวิ่งได้ไม่เหมือนกัน กรุณาสอบถามเวลาขนย้ายในแต่ละเส้นทางที่พนักงานขาย
  - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนTruePoint ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการแลกรับสิทธิ์สำเร็จเรียบร้อยแล้ว
  - ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
  - ไม่สามารถออกใบเสร็จในนามของนิติบุคคลได้