• เงื่อนไข
  - 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / 1 ใบเสร็จ / เดือน
  - จำกัด 5,000 สิทธิ์ / เดือน
  - สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าทรูบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  - ลูกค้าทรูต้องนำโทรศัพท์เคลื่อนที่มากดรับสิทธิ์ที่จุดชำระเงินในร้านค้า และไม่สามารถรับสิทธิ์ได้จากการแสดงภาพ capture หน้าจอ
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้บัตรเติมเงิน SE-ED inspiration บัตรเติมเงิน บัตรโทรศัพท์ทุกชนิด บัตรส่วนลดอื่นๆ เช่น ซีเอ็ดการ์ด บัตรกบข. ฯลฯ
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้