• Save ฿291 or more.

  @ Thai Bus Food Tour

  ลูกค้าทรู นั่งรถชมวิวรอบเกาะรัตนโกสินทร์และรับประทานอาหารไทยต้นตำรับ รางวัลมิชลิน พิเศษเริ่มต้นเพียง 599 บาท ต่อท่าน
  - สิทธิพิเศษนี้สำหรับ ลูกค้าทรู นั่งรถชมวิวรอบเกาะรัตนโกสินทร์และรับประทานอาหารไทยต้นตำรับ รางวัลมิชลิน
  โดยThai Bus Food Tour ให้บริการวันละ 4 รอบ
  1.รอบ Wonder Lunch เวลา 11.30-13.00 น. ราคาพิเศษ 1,299 บาท ต่อท่าน (ราคาปกติ 1,690 บาท)
  2.รอบ BKK Sightseeing เวลา 14.00-15.30 น. ราคาพิเศษ 599 บาท ต่อท่าน (ราคาปกติ 890 บาท)
  3.รอบ Dinner Thai Set เวลา 17.30-19.00 น. ราคาพิเศษ 1,299 บาท ต่อท่าน (ราคาปกติ 1,890 บาท)
  4.รอบ Bangkok NightLife เวลา 19.30-21.00 น. ราคาพิเศษ 1,299 บาท ต่อท่าน (ราคาปกติ 1,890 บาท)

  การจองที่นั่งและเงื่อนไข
  - กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ
  1. แจ้งชื่อ นามสกุลของผู้จอง (หัวหน้ากรุ๊ป)
  2. แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ (เบอร์มือถือ)
  3. แจ้งวันที่เลือกใช้บริการ , รอบที่ต้องการ , และจำนวนผู้ใช้บริการ

  • ทางไทยบัสฟู้ดทัวร์ จะทำการยืนยันการจองกลับให้กับลูกค้าและส่งรายละเอียดการชำระเงินให้กับลูกค้า
  เพื่อทำการชำระเงินเมื่อได้รับการยืนยันการจองที่นั่งแล้ว
  1. กรุณาชำระเงินค่าบริการ เมื่อได้รับการยืนยันที่นั่ง และส่งหลักฐานการชำระเงินเข้ามาเป็นหลักฐาน จะถือว่าได้ทำการจองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว
  2. ในกรณีที่ยังไม่ชำระเงินเข้ามา จะถือว่ายังไม่ได้ทำการจองที่นั่ง
  3. ทางบริษัท จะจัดส่ง Voucher กลับให้ เพื่อให้ลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐานการยืนยันการใช้บริการ และนำมาเช็คอินในวันที่มาใช้บริการ

  การยกเลิกหรือเลื่อนการใช้บริการ
  1. เมื่อทำการจองและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกได้และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ
  2.ลูกค้าสามารถเลื่อนการใช้บริการได้ 1 ครั้ง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการใช้บริการ
  และสามารถเลื่อนการใช้บริการได้ไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่แจ้งการเลื่อนใช้บริการ
  • หมายเหตุ
  - ถ้ามีการแพ้อาหารตามเมนูที่ส่งให้ กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯทราบอย่างน้อย 1 วัน เพื่อทำการเปลี่ยนเมนูอาหารให้ตามความเหมาะสม
  ทางบริษัทฯ มีเมนูอาหารสำหรับลูกค้าที่เป็นมุสลิม และทานมังสวิรัติ
  - เนื่องจากเป็นอาหาร THAI SET ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเมนูอาหาร และไม่มีบริการห่อกลับ
  - บนรถบัส ไม่สามารถนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขึ้นมาดื่มบนรถได้ เพราะผิดกฎหมายขนส่ง
  - มีบริการเครื่องดื่ม Soft Drink บนรถบัส สามารถซื้อเพิ่มเติมได้

  ติดต่อสอบถาม : 064-801-1101 ,065-117-7726

   

  เงื่อนไข

  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์ก่อนใช้บริการ
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้