• Save ฿1000.00 or more.

  @ กรุงไทยพานิชประกันภัย

  ลูกค้าทรูซื้อประกันภัย Senior Motor รุ่นใหญ่วัยเก๋า ประกันรถยนต์ + อุบัติเหตุสำหรับผู้ขับขี่ รับส่วนลด 10%

  เงื่อนไข

  ลูกค้าทรูซื้อประกันภัย Senior Motor รุ่นใหญ่วัยเก๋า ประกันรถยนต์ + อุบัติเหตุสำหรับผู้ขับขี่ รับส่วนลด 10%
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิสำหรับผลประโยชน์เพิ่มเติม และหรือ สิทธิพิเศษตามข้างต้นดังนี้

  1.การรับประกันภัยเฉพาะสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปี ขึ้นไปเท่านั้น (กรณีที่ผู้ขับขี่รถยนต์มีอายุน้อยกว่า 55 ปี เรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาทต่อครั้ง)
  2.การรับประกันภัยเฉพาะงานใหม่ที่ไม่เคยทำประกันภัยไว้กับบริษัทฯ เท่านั้น
  3.ทุนประกันภัย 80-90% ของมูลค่ารถยนต์รวมอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตและศูนย์จำหน่ายรถยนต์มาตรฐาน ณ วันที่ ขอเอาประกันภัย
  4.ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี (ยังไม่รวม พ.ร.บ.) และได้รวมส่วนลดทุกอย่างแล้ว
  5.บริษัทฯ ให้ความคุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม นอกเหนือจากมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตและศูนย์จำหน่ายรถยนต์มาตรฐาน รวมในทุนประกันภัยไม่เกิน 20,000 บาท ต่อครั้ง
  6.บริษัทฯ ไม่คุ้มครองการเคลือบตัวถังรถ เช่น เคฟลาร์ ,การเคลือบสีแบบคริสตัล/แก้ว,การเคลือบสีแบบอื่นๆที่เป็นลักษณะเดียวกัน , สติ๊กเกอร์ทุกชนิด
  7.ตรวจสภาพรถยนต์ก่อนการรับประกันภัย (ยกเว้นรถยนต์ป้ายแดง)
  8.ข้อยกเว้นที่สำคัญ ไม่รับประกันภัย
  8.1 รถยนต์ที่นำไปรับจ้าง หรือให้เช่า
  8.2 รถยนต์โหลดเตี้ย ยกสูง รถแต่ง รถดัดแปลงสภาพ ติดตั้งโครงเหล็ก หลังคาสูง(เกินกว่าหัวเก๋ง) ตู้ทึบ ตู้อลูมิเนียม ตู้มีเครื่องทำความเย็น รถติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ เช่น เครน เฮี๊ยบ เครื่องยกลากรถที่เลขทะเบียนทุกตัวเป็นตัวเลข ติดไซเรนทุกชนิด การติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมจากมาตรฐานโรงงานประกอบรถยนต์ทำให้มีความเสี่ยงภัยสูง หรือ ขนส่งสินค้า วัตถุอันตรายทุกชนิด เช่น กรด แก๊ส น้ำมัน ฯลฯ
  9.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัยดังนี้
  9.1 มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
  9.2 กรณีรถยนต์มีการเปลี่ยนแปลง ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่งเพิ่มเติมจากมาตรฐานโรงงานประกอบรถยนต์ เช่น การติดตั้งเครื่องเสียง สเกิร์ต สปอยเลอร์ ล้อแม็กซ์ (ถ้ามี)