• Save ฿14

  @ Funky Fries

  ลูกค้าทรูซื้อฟังกี้ฟรายส์ ไซซ์ S เพียง 29 บาท (ราคาปกติ 43 บาท) เมื่อซื้อฟังกี้ฟรายส์ ไซส์ L

  เงื่อนไข

  - 0 สิทธิ์ / บัตร / ตลอดโครงการ
  - จำกัด 3000สิทธิ์ ตลอดโครงการ
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - ไซส์ L เลือกได้ 3 รสชาติและไซส์ s เลือกได้ 1 รสชาติ


  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า