• Save ฿10

  @ Assawan Food Court

  เงื่อนไข

  - 2 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
  - ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  - ลูกค้าทรูแสดงบัตรทรูการ์ด บัตรประชาชน หรือ แสดงบาร์โค้ดหรือรหัสจากการรับสิทธิ์ผ่านแอพ โดยใช้คะแนน 19 ทรูพอยท์ แลกรับน้ำดื่มฟรี 1 ขวด โดยแลกรับสิทธิ์ผ่านเครื่อง EDC ที่จุดเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรศูนย์อาหารอัศวรรณ จังหวัดหนองคาย ทั้ง 2 สาขา
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้กับสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ระงับใช้ได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้