• Save ฿100 or more.

  @ Casa Picasso Pizzaria

  เงื่อนไข

  - สิทธิพิเศษนี้ เป็นส่วนลด สำหรับอาหาร ไม่รวมเครื่องดื่ม และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  - สิทธิพิเศษนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
  - สิทธิพิเศษนี้ เป็นส่วนลดสำหรับหน้าร้าน และสั่งรับกลับ (Take away) เท่านั้น
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า