• ลูกค้าทรูรับฟรีความคุ้มครองไซเบอร์ประกันภัยจากซิกน่านาน 3 เดือน

  คุ้มครอง! ความเสียหายจากภัยโจรกรรมทางอินเทอร์เน็ต การถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทางการเงินการถูกกรรโชกทรัพย์ที่ทำให้สูญเสียเงินเรียกค่าไถ่ การถูกกลั่นแกล้งที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง รวมถึงการถูกฉ้อโกงจากการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

  รายละเอียดความคุ้มครองดังนี้
  - การซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต (ทุนประกันภัย 4,000 บาท)
  - การโจรกรรมเงินทางอินเทอร์เน็ต (ทุนประกันภัย 4,000 บาท)
  - การโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ต (ทุนประกันภัย 4,000 บาท)
  - การถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ต (ทุนประกันภัย 4,000 บาท)

   

  เงื่อนไข

  1. ลูกค้าทรูกดรับสิทธิ์และนำรหัสที่ได้รับไปลงทะเบียนความคุ้มครองได้ที่ https://bit.ly/3sXIe2N 
  2. ช่วงเวลาลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 – 31 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
  3. ผู้รับสิทธิ์จะต้องมีอายุตั้งแต่ 20-60 ปี ณ วันที่ลงทะเบียนรับฟรีประกันภัย
  4. ฟรีประกันภัยนี้สำหรับผู้รับสิทธิที่มีสัญชาติไทย พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ทำธุรกรรมหรือซื้อสินค้าภายในประเทศไทยเท่านั้น
  5. จำกัดการลงทะเบียนรับสิทธิ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
  6. กรมธรรม์ฉบับนี้คุ้มครองการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต การโจรกรรมเงินทางอินเทอร์เน็ต การโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ต และการถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ต
  7. ความคุ้มครองการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต ไม่มีการจำกัดขั้นต่ำการซื้อสินค้า และสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสูงสุดไม่เกิน 4,000 บาทต่อความคุ้มครอง และตลอดระยะเวลาการเอาประกันภัย 3 เดือน
  8. หมวดความคุ้มครองการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต ผู้เอาประกันภัยจะต้องเรียกร้องไปยังผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ที่ได้ติดต่อสั่งซื้อ จนถึงที่สุดแต่ไม่ได้รับการชดใช้ (ภายใน 30 วัน) จึงจะแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผ่าน บจ.ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) ไปยังผู้รับประกันภัย (บมจ.กรุงเทพประกันภัย)
  9. ระยะเวลาเอาประกันภัย 3 เดือน โดยเริ่มคุ้มครองเริ่มตั้งแต่เวลา 16.30 น. ของวันถัดไป นับจากวันที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ และสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติในเวลา 16.30 น. ณ วันสิ้นสุดกรมธรรม์
  10. ผู้เอาประกันภัยจะได้รับ SMS เพื่อยืนยันความคุ้มครองพร้อมหนังสือรับรองการทำประกันภัย ทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน ภายใน 7 วันทำการ
  11. ความคุ้มครองและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยไซเบอร์ของผู้รับประกันภัย (บมจ. กรุงเทพประกันภัย)
  12. สิทธิพิเศษฟรีความคุ้มครองประกันภัยไซเบอร์นี้ สนับสนุนโดย บจ. ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย)

  ช่องทางการเคลมประกัน
  - ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามหรือเรียกร้องค่าสินไหมได้ที่ ซิกน่าติดต่อ 1758 หรือ ช่องทางติดต่อซิกน่าช่องทางอื่นเช่น Inbox Facebook CignaThailand