• Save ฿10

  @ Pekoe Creperie&Tea

  เงื่อนไข
  - สิทธิ์พิเศษนี้สามารถร่วมกับการทานที่ร้านหรือซื้อกลับ
  - ลูกค้าสามารถแจ้งรหัสที่กดรับสิทธิ์ผ่าน TrueYou หรือ True ID Application
  - สามารถกดรับสิทธิ์ได้ภายในวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้