• Save ฿120

  @ True Life Style Sim 799

  เงื่อนไข
  - จำกัด 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน
  - จำกัด 8,400 / แคมเปญ
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ร่วมกับสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ กรอกในช่องในหน้าชำระค่าสินค้า ผ่านช่องทาง www.beauticool.com เพื่อรับส่วนลดตามเงื่อนไข 
  - สำหรับการสั่งซื้อ 1 ใบเสร็จ และ โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเงื่อนไขหรือระงับโปรโมชั่นใด ๆ  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คําตัดสินของบริษัทถือ เป็นที่สุด 
  - สอบถามเพิ่มเติมโทรติดต่อ Beauticool ที่เบอร์ 02-115-8852 เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันเสาร์ 09.30-18.30