• Save ฿10

  @ Koomi

  ที่ Koomi

  ใช้ได้กับเครื่องดื่มทุกเมนูที่ร่วมรายการ ยกเว้นเมนูอะโวคาโด้ (Koomi Avocado)

  เงื่อนไข
  - 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / วัน
  - เมนูอะโวคาโด้ (Koomi Avocado) ไม่ร่วมรายการโปรโมชั่นนี้
  - กรุณาแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการโดยกดรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชั่นหรือโทรศัพท์ต่อหน้าพนักงาน และแสดงข้อความที่ได้รับบนหน้าจอ
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้


  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า