• เงื่อนไข
  - 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน
  - จำกัด 100 สิทธิ์ / เดือน
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์ (ไม่สามารถแสดงการ capture หน้าจอเพื่อรับสิทธิ์)
  - ลูกค้าสามารถรับสิทธิพิเศษนี้ได้ที่ร้าน Baby Chick by Lookkai Khaoyai 
  - ขอสงวนสิทธิ์การใช้สิทธิพิเศษที่กรณีที่สินค้าหมด
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข, เมนูที่รับฟรี และระงับใช้ได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเมนูอื่น / แลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้