• Save ฿10

  @ Aura Me Thailand

  ลูกค้าทรู ลด 10% เมื่อซื้อสินค้าที่ร้าน 2 รายการขึ้นไป

  รายละเอียดการรับสิทธิ์
  - ลูกค้าทรูนำรหัสที่ได้จากการกดรับสิทธิ์ แสดง ณ ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์ ในช่วงวันที่กำหนด

  เงื่อนไข
  - ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   

  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า