• รถมินิโค้ช เมอร์เซเดส เบนซ์ สปรินเตอร์
  เหมาะกับทริปเดินทางแบบส่วนตัว • ทริปครอบครัว • ทริปขององค์กร • ทริปตีกอล์ฟ • ทริปปั่นจักรยาน
  มาพร้อมทั้งความหรูหราและสะดวกสบาย

  - จำนวน 10/13/15 ที่นั่ง 
  - พร้อมพนักงานขับรถที่มีมาตรฐาน 
  - บริการทั่วประเทศ
  - สาขาที่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ เชียงราย และภูเก็ต 
  - เหมาะสำหรับกลุ่มส่วนตัว (เพื่อธุรกิจและเพื่อท่องเที่ยว)

  ฟรี มินิคอฟฟี่บาร์และน้ำดื่มตลอดการเดินทางฟรี
  ฟรี Car Wi-Fi ภายในรถ
  พื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่
  จอทีวี LCD
  ประกันภัยชั้นหนึ่ง


  สำรองบริการผ่าน True Leasing Call Center 1279 หรือที่เคาเตอร์สาขากรุงเทพฯ เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต โดยแจ้งรหัสที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

  เงื่อนไข
  - ลูกค้าสำรองบริการผ่าน True Leasing Call Center 1279 หรือที่เคาเตอร์ โดยแจ้งรหัสที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อรับสิทธิพิเศษ
  - 1 รหัสส่วนลด / 1 สิทธิ์ / 1 เดือน
  - สามารถใช้ได้ทุกแพ็คเกจ ยกเว้น Half Day และ Airport Transfer
  - ลูกค้าทรูสามารถใช้สิทธิ์รับส่วนลดได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564
  - ราคาแพ็คเกจรวมค่าน้ำมัน / คนขับ / ทางด่วน / เครื่องดื่ม / WiFi เรียบร้อยแล้ว
  - มีประกันภัยชั้น 1 ทุกที่นั่ง
  - ราคาโปรโมชั่นนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  - กรณีใช้งานเกินจากเวลาที่กำหนดคิดค่าล่วงเวลาชั่วโมงละ 2,000 บาท
  - ลูกค้าต้องชำระค่าบริการเต็มจำนวนเพื่อยืนยันการจอง อย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
  - ลูกค้าต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
  - หากผู้เช่าประสงค์จะทำการยกเลิกการเช่ารถหลังจากยืนยันและชำระเงินแล้ว จะไม่สามารถคืนเงินในทุกกรณี แต่สามารถแจ้งให้บริษัทเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเดินทางได้
  - หากผู้เช่าต้องการขยายการเช่าที่เกินวันและเวลาสิ้นสุด ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - ราคาโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการตามลำดับการจอง
  - เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - ในกรณีที่ไม่สามารถมาใช้สิทธิ์ได้ด้วยตนเอง สามารถให้บุคคลอื่นมารับบริการแทนได้ โดยต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเขียนมอบสิทธิ และลายเซ็นของเจ้าของบัตรมาแสดง
  - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนTruePoint ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการแลกรับสิทธิ์สำเร็จเรียบร้อยแล้ว
  - ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
  - ไม่สามารถออกใบเสร็จในนามของนิติบุคคลได้