• @ Jirafu Sushi

  ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 1 คะแนน แลกรับส่วนลดค่าอาหาร 10% เมื่อชำระด้วยเงินสด หรือ ส่วนลด 5% เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต

   
  เงื่อนไข
  1. ส่วนลดใช้ได้เฉพาะค่าอาหารเท่านั้น
  2. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  3. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  4. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  5. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้