• Save ฿145 or more
  at Caffe Ritazza

  เซ็ทเมนูที่ร่วมรายการ 
  - Ham & Cheese Sandwich + Americano (S) หรือ
  - Tuna Sandwich + Americano (S) หรือ
  - Croissant + Americano (S) *ยกเว้นสนามบินหาดใหญ่

  วิธีการรับสิทธิ์
  ลูกค้าทรู แสดงบัตรทรูการ์ด / บัตรประชาชน หรือ QR Code ที่ได้จากการกดรับสิทธิ์ผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น TRUEYOU หรือ TRUEID ต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าภายใน 15 นาที เพื่อรับสิทธิพิเศษ (หากเกิน 15 นาที ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น)
  *ขอสงวนสิทธิ์ในการแสดงภาพ Capture หน้าจอเพื่อรับสิท

  เงื่อนไข
  - ลูกค้าทรูแบล็คการ์ด รับเมนูแบบเซ็ต ฟรี 3 สิทธิ์ต่อปี (2 สิทธิ์ / เดือน)
  - ลูกค้าทรูเรดการ์ด รับเมนูแบบเซ็ต ฟรี 1 สิทธิ์ต่อปี (1 สิทธิ์ / เดือน)
  - แบล็คการ์ด จำกัด 5,600 สิทธิ์/แคมเปญ และเรดการ์ด จำกัด 3,600 สิทธิ์/แคมเปญ
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - เฉพาะรับประทานที่ร้านเท่านั้น
  - สิทธิ์มีจำนวนจำกัดในแต่ละวัน ทั้งนี้จำนวนสิทธิ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับช่วงหน้าเดินทาง

  จุดที่ร่วมรายการ

  1.สนามบินดอนเมือง
  1.1) Level 2, Pier2 , International Departure Airside (After X-ray), Terminal 1

  2. สนามบินสุวรรณภูมิ
  2.1) Concourse B, Level 4, Internatinal airside (after immigration)
  2.2) Concourse F, Level 4, Internatinal airside (after immigration)

  3. สนามบินหาดใหญ่
  3.1) Level 2, Domestic Departure airside (before X-ray)