• รายละเอียดสิทธิพิเศษ ราคาต่อเที่ยว (บาท)
  - Toyota Camry (890.-)
  - BMW 5 series (1,799.-)
  - VIP Van (T. Alphard, Volk) (2,299.-)

  • ช่องทางการจองรถ จองผ่านทาง Call Center 1798 หรือ หน้าสาขา
  - ในกรณีบริการรับ-ส่ง กรุงเทพชั้นนอก จะมีค่าบริการเพิ่ม 100 บาท และเขตปริมณฑล จะมีค่าบริการเพิ่ม 200 บาท
  - ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

  เงื่อนไข
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนด
  - ช่องทางการจองรถ จองผ่านทาง Call Center 1798 หรือ หน้าสาขา
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  - ในกรณีระยะทางเกิน 5 กิโลเมตร ทางบริษัทคิดค่าบริการเพิ่มกิโลเมตรละ 20 – 40 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดรถยนต์ที่ให้บริการ
  - ในกรณีบริการรับ-ส่งสนามบินดินเมือง ทางบริษัทมีค่าบริการเพิ่ม 100 บาท ต่อเที่ยว (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  - ทางบริษัทให้บริการในระยะทางไม่เกิน 50 กิโลเมตร
  - ไม่สามารถร่วมโปรโมชั่นอื่นได้