• ประหยัด ฿140

  ที่ KKday

  ลูกค้าทรู ลด 7% กิจกรรมท่องเที่ยว ที่กำหนดในประเทศไทย เกาหลี ไต้หวัน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง และอื่นๆ

  - ระยะเวลาการจองตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564
  - ระยะเวลาการเดินทางตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2564

  สั่งซื้อ และรับสิทธิพิเศษผ่านทาง
  Mobile Web: https://m.kkday.com/th/affiliate/whlb/true
  Desktop Web: https://www.kkday.com/affiliate/whlb/true

  โดยกรอกรหัสโปรโมชั่นที่ได้จากการกดรับสิทธิ์ที่ช่อง "โค้ดส่วนลด" ในขั้นตอนการชำระเงิน

  หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อ อีเมล: marketing-th@kkday.com หรือ service@kkday.com

  เงื่อนไข
  - ลูกค้าสั่งซื้อ และรับสิทธิพิเศษผ่านทาง https://www.kkday.com/affiliate/whlb/true โดยกรอกรหัสโปรโมชั่นที่ได้จากการกดรับสิทธิ์ที่ช่อง "โค้ดส่วนลด" ในขั้นตอนการชำระเงิน
  - สิทธิพิเศษด้านบนสามารถใช้ได้กับสินค้า ตามลิงก์ที่แจ้ง เว้นแต่มีการแจ้งเป็นอย่างอื่่น
  - สิทธิพิเศษด้านบนสามารถใช้กับกิจกรรมท่องเที่ยว สินค้า และบริการที่ร่วมในโปรโมชั่นนี้เท่านั้น และไม่สามารถใช้ได้กับกิจกรรมท่องเที่ยว สินค้า และบริการที่ถูกยกเว้น และไม่เข้าร่วมโปรโมชั่น
  - ระยะเวลาการจองตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564 และระยะเวลาการเดินทางตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2564
  - สิทธิพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าทรูเท่านั้น
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ได้กับสินค้า Universal Studios Japan, JR Pass, Kansai Thru Pass, Osaka Amazing Pass, Tokyo Disneyland และสินค้า และบริการท่องเที่ยวพิเศษบางอย่าง
  - สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้สำหรับการสั่งซื้อจากประเทศไทยเท่านั้น
  - หากการจองถูกยกเลิกโค้ดส่วนลดจะไม่สามารถถูกใช้ซ้ำได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ส่วนลดอื่น การซื้อแบบแพ็กเกจ หรือการแลกใช้เวาเชอร์ได้
  - KKday สงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้โค้ดส่วนลดกับกิจกรรมท่องเที่ยวบางอย่างโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - KKday สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนแก้ไขรายการต่าง ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางของทัวร์และกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ KKday.com ข้อมูล และนโยบายที่แจ้ง บนหน้าสินค้า โปรดตรวจสอบข้อมูลเพิมเติมที่ www.kkday.com
  - การยอมรับข้อตกลงถือว่า สมาชิก KKday ยืนยันว่า ข้อมูลที่ได้แจ้ง ในบัญชีสมาชิกทุกประการเป็นความจริงและถูกต้อง ในกรณีที่ KKday พบว่า มีข้อมูลเท็จ หรือผิดกฎหมาย KKday มีสิทธิ์ยกเลิกบัญชีสมาชิก และยกเลิกทุกการสั่งซื้อภายใต้บัญชีดังกล่าว
  - ราคาที่แสดงไม่ใช่ราคาสุทธิ และอาจเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  - หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อ อีเมล:marketing-th@kkday.com หรือ service@kkday.com
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

   


  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า