• สิทธิพิเศษที่ 2 ลูกค้าทรูรับส่วนลด ลด 10 บาทสำหรับเครื่องดื่ม (ร้อน/เย็น/ปั่น)

  Deal Offer
  - Show your redemption code from SMS reply or mobile app to get your offer. This privilege can be used during the stated period only.

  เงื่อนไข
  1 redemptions / Card / 1 Day
  -Nolimit
  - สิทธิพิเศษไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  สิทธิพิเศษที่ 2 ลูกค้าทรูรับส่วนลด ลด 10 บาทสำหรับเครื่องดื่ม (ร้อน/เย็น/ปั่น)
  1. ลูกค้าทรูกดรับสิทธิ์ผ่าน Trueyou / True ID Application นำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  2. กรุณากดรับสิทธิ์ต่อหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อใช้สิทธิ์ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการ Capture หน้าจอโทรศัพท์เพื่อรับสิทธิ์ในทุกกรณี
  3. ระยะเวลาการร่วมราย 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564 เท่านั้น
  4. สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
  5. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถร่วมกับโปรโมชั่นหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ ของทางร้านได้ในทุกกรณี
  6. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการใช้บริการ
  7. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยน แลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  8. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า