• เงื่อนไข
  - จำกัด 1 ท่าน / 2 สิทธิ / เดือน
  - จำกัด 8,000 สิทธิ์ /เดือน
  - ลูกค้าทรูนำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ / โชว์บาร์โค้ดจากการรับสิทธิ์ผ่านแอฟ หรือ แสดงบัตรทรูการ์ด / บัตรประชาชน ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับสิทธิ์ผ่านเครื่อง EDC ณ จุดแคชเชียร์ทั้ง 2 จุด ภายใน Food Legends by MBK ชั้น 6 Zone A ศูนย์การค้า MBK Center
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้กับศูนย์อาหารที่ร่วมรายการเท่านั้น
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ระงับใช้ได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้