• เงื่อนไข
  - จำกัดการรับสิทธิ์ 300 สิทธิ์/เดือน
  - จำกัด 1 สิทธิ์/ ท่าน/ เดือน
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564)
  - ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์เมื่อซื้อตั๋วเข้าชมสำหรับบัตรผู้ใหญ่เท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้