• เงื่อนไข
  - จำกัด 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์/ เดือน
  - จำกัด 2,000 สิทธิ์/เดือน/สาขา (ทั้งหมด 14,000 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ)
  - ลูกค้าใช้ทรูพอยท์ 19 คะแนน เพื่อแลกรับสิทธิ์ผ่านเครื่อง EDC ที่จุดเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรศูนย์อาหารใน Food Republic สาขาที่ร่วมรายการ
  - ลูกค้าทรูนำบัตรประชาชน หรือบัตรทรูการ์ด แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับสิทธิ์ผ่านเครื่อง EDC จุดเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรศูนย์อาหารใน Food Republic สาขาที่ร่วมรายการ
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้กับ Food Republic สาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
  - ระยะเวลาการร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 18 มิถุนายน 2564 เท่านั้น
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ระงับใช้ได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้