• เงื่อนไข
  - จำกัด 1 ท่าน/ 2 สิทธิ / เดือน
  - จำกัด 8,000 สิทธิ์ / เดือน
  - ลูกค้าทรูแสดงบัตรทรูการ์ด / บัตรประชาชน / นำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ หรือโชว์บาร์โค้ดจากการรับสิทธิ์ผ่านแอฟ แสดงต่อเจ้าหน้าที่แคชเชียร์ ที่จุดเคาน์เตอร์บาร์น้ำ ทั้ง 2 จุด ภายใน Food Legends by MBK ชั้น 6 Zone A ศูนย์การค้า MBK Center
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้กับศูนย์อาหารภายใน Food Legends by MBK ชั้น 6 Zone A ศูนย์การค้า MBK Centerเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้