• เงื่อนไข
  - คะแนนทรูพอยท์ที่ลูกค้าได้รับเกิดจากยอดชำระค่าสินค้าสุทธิที่ลูกค้าจ่ายครั้งนั้น ๆ ทุก 100 บาท/ ใบเสร็จ เมื่อซื้อสินค้าผ่าน www.topvalue.com
  - ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563
  - สิทธิพิเศษนี้ใช้ TrueID ในการรับทรูพอยท์ ถ้าท่านยังไม่มี True ID สามารถสมัครได้ที่ www.trueid.net/member
  - การให้คะแนนจะให้ตามเลขบัตรประชาชนที่ได้ใส่ไว้ในขั้นตอนการชำระเงินเท่านั้น
  - ท่านไม่สามารถแลกคะแนนสะสมเป็นเงินได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่นๆ ได้
  - สมาชิกต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ www.topvalue.comและ ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ควบคุม TruePoint โปรแกรม
  - กรณีมีข้อพิพาทใดๆ การตัดสินใจของ www.topvalue.com ถือเป็นที่สิ้นสุด
  - โปรแกรมนี้เป็นอิสระและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับข้อเสนอหรือข้อตกลงระหว่าง ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด กับสมาชิก ซึ่งข้อเสนอและข้อตกลงเหล่านั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด
  - สมาชิก TruePoint จะต้องกรอกหมายเลขบัตรประชาชน13 หลัก ในขั้นตอนการชำระเงินให้ถูกต้อง เพื่อสิทธิประโยชน์ในการรับคะแนน และทางwww.topvalue.comถือว่าท่านยินยอมให้www.topvalue.comส่งข้อมูลเลขบัตรประชาชน 13 หลักของท่านให้ ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด เพื่อใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับคะแนนสะสม TruePoint
  - ยอดการซื้อสินค้าผ่าน www.topvalue.com จะนับจากยอดที่ระบุบนใบเสร็จรับเงิน เพื่อนำไปคำนวณคะแนน Truepoint ให้ภายใน 90 วัน หลังจากวันที่ชำระค่าสินค้า
  - การคำนวณคะแนน TruePoint จะคำนวณจากจำนวนยอดการซื้อสินค้าที่เกิดขึ้น โดยคำนวณทุก ๆ 100 บาท เท่ากับ TruePoint 1 คะแนน หากมีเศษจะไม่นำมาคำนวณเพื่อให้คะแนน TruePoint
  - โปรแกรมนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของwww.topvalue.com และ TruePoint
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - คะแนนสะสม TruePoint นี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์การใช้ส่วนลดในกรณีที่ลูกค้าละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น หรือใช้โปรโมชั่นในทางที่ผิด
  - กรณีมีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาด สิ้นสุด และเป็นที่ยุติ
  - ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1277 หรือ 098-824-8824