• พิชิตโปรเดือน 6 รับส่วนลดสูงสุด 85% เมื่อซื้อ Gadgets & Accessories ที่ร่วมรายการ สำหรับลูกค้าทรูเรด ที่ True Shop & True Sphere สาขาที่ร่วมรายการ

  หมายเหตุ: จำนวนส่วนลดของสินค้า Gadgets & Accessories ที่ร่วมรายการมีความแตกต่างกัน ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใช้รหัสรับสิทธิ์สินค้าที่ร่วมรายการอื่นๆ กรุณาตรวจสอบและสอบถามจำนวนส่วนลดกับเจ้าหน้าที่ ก่อนใช้รหัสรับสิทธิ์ทุกครั้ง

  เงื่อนไข
  1.สิทธิพิเศษนี้ เฉพาะลูกค้าทรูเรดที่ซื้อ Gadgets & Accessories ที่ร่วมรายการเท่านั้น
  2.กรุณาแสดงรหัสรับสิทธิ์ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับสิทธิ์ ที่ True Shop & TrueSphere
  3.ลูกค้าสามารถนำรหัสไปรับสิทธิได้เพียงครั้งเดียว (ไม่สามารถใช้ซ้ำได้)
  4.สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  5.สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการ ส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  6.สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  7. จำกัด 1 สิทธิ์ / หมายเลขบัตรประชาชน / แคมเปญ
  8. จำกัด 10,000 สิทธิ์ ตลอดแคมเปญ
  9. สิทธิพิเศษนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการที่ True Shop และ TrueSphere หรือโทร 1242