• Save ฿58

  @ Krispy Kreme

  เงื่อนไข
  - จำกัด 5000สิทธิ์ ตลอดโครงการ
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - โปรโมชั่นรับหฟรี Original glazed 2 ชิ้นเมื่อซื้อซื้อเครื่องดื่มปั่นราคาปกติขนาด 12oz 1 แก้ว
  - เข้าร่วมโปรโมชั่นทุกสาขา ยกเว้น สาขาในสนามบิน สาขาในสนามบิน สาขาCart สาขา Food Truck สาขา Box Shop และสาขา BTS Chidlom


  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า